Novice

Izšel tematski sklop člankov “Spolna diferenciacija v medijski industriji”

Izšel tematski sklop člankov “Spolna diferenciacija v medijski industriji”

V novi številki revije Teorija in praksa je izšel tematski sklop člankov »Spolna diferenciacija v medijski industriji« (ur. M. Pajnik) , v katerem na primeru televizije v Sloveniji analiziramo reprodukcijo spolne neenakosti na presečišču medijske politike, produkcije in potrošnje. Članke so prispevali Mojca Frelih, Živa Humer, Dejan Jontes, Breda Luthar, Mojca Pajnik, Brankica Petković in Maruša Pušnik.

Vabljeni_e k branju!

https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/novice-in-obvestila/teorija-in-praksa-3-4-(2017)

Iz uvodnika:

»V tematskem sklop se posvečamo analizi procesov spolne diferenciacije v medijski industriji – na primeru televizije v Sloveniji –, ki se reproducirajo skozi konvergenco medijev, komodifikacijo in digitalizacijo. Izhodišča temeljijo na spoznanju o odsotnosti epistemologij in metod za ustrezno naslavljanje spolne diferenciacije v medijih, ki se reproducira na presečišču medijske politike, produkcije in potrošnje. V raziskavi predlagamo preučevanje spolne diferenciacije na podlagi epistemologij feministične politične ekonomije komuniciranja, ki izpostavljajo strukturno in institucionalno analizo v njeni prepletenosti z (vsakdanjo) izkušnjo akterjev in akterk, ki delujejo v medijski industriji oziroma v njej participirajo kot potrošniki in potrošnice.« (M. Pajnik)

 

Teorija in praksa, št. 3-4, 2017

Kazalo

Spolna diferenciacija v medijski industriji