Novice

Mapiranje nacionalnih sistemov za zaščito otrok v Evropski uniji

Mapiranje nacionalnih sistemov za zaščito otrok v Evropski uniji

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je pred kratkim objavila rezultate pregleda razvoja nacionalnih sistemov za zaščito otrok, ki ga je izvedla v lanskem letu.  Raziskava je zajela pregled nacionalnih zakonov in politik, postopkov za zaščito otrok, ponudnikov storitev, virov za delovanje sistemov zaščite, sistemov odgovornosti in spremljanja, možnosti za sodelovanje otrok in podobno. Po mnenju FRA izvedeno mapiranje lahko prispeva k prizadevanjem Evropske komisije za boljšo zaščito otrok prek integriranih sistemov za zaščito otrok, kot so opredeljeni v Strategiji EU o otrokovih pravicah in evropskem jamstvu za otroke. Podatki iz raziskave in nacionalna poročila so dostopna na tej povezavi. Mirovni inštitut in Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani sta pripravila slovenski nacionalni prispevek. Kasneje tekom tega leta FRA načrtuje tudi objavo poglobljenega primerjalnega poročila.