Novice

Napovedujemo mednarodno konferenco “Caring Masculinities @Work”

Napovedujemo mednarodno konferenco “Caring Masculinities @Work”

Evropski projekt Skrbstvene odgovornosti moških je namenjen izboljšanju organizacijskih pogojev s ciljem spodbujanja skrbstvenih odgovornosti moških v Avstriji, Nemčiji, Islandiji, Norveškem, Poljskem, Sloveniji in Španiji. V raziskavi projekta MiC smo proučevali, kako podjetja in organizacije naslavljajo in omogočajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, med njimi zlasti moških s skrbstvenimi odgovornostmi. V Sloveniji so sodelovali Policija, Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., Mikro+Polo d.o.o. in Donar d.o.o.. Štiri zelo različna podjetja in organizacija tako po velikosti, dejavnosti kot glede na sektor, a vsa z večjim številom zaposlenih moških, ki koristijo ukrepe usklajevanja, dokazujejo, da podjetja s podpornimi ukrepi lahko prispevajo k večji enakosti spolov v skrbstvenem delu ter prispevajo tudi k bolj skrbni družbi.

Projektna skupina #MiC napoveduje in vabi na mednarodno konferenco “Caring Masculinities @Work: Companies Support for Men’s Work-Life Balance”, ki bo 19. maja 2022 v Berlinu. Na konferenci bomo naslovili družbeno-ekonomske koristi vključevanja moških v skrbstveno  delo, ovire in priložnosti za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter enakosti spolov v podjetjih ter dobre prakse 21 evropskih podjetij in delovnih organizacij.

Men In Care Save the Date

Vabilo na konferenco. Več informacij o konferenci in prijavo najdete tukaj.