Novice

Mednarodna konferenca o migracijah in razvoju

Mednarodna konferenca o migracijah in razvoju

5. in 6. decembra 2013 je v Mestnem muzeju Ljubljana potekala mednarodna konferenca o migracijah in razvoju z naslovom »Razvoj akterjev razvoja: Migranti kot (ključni) akterji razvojnega sodelovanja – nov premik naprej« (Developing developers: Migrants as development actors – A new way forward), ki je vključevala tudi Mednarodni sejem sodelovanja »Kako premostiti vrzel« (International Partnership Fair: Bridging the gap).

Program konference.

Konference so se udeležili strokovnjaki – tako iz vladnega kot iz nevladnega sektorja – s področja migracijskih politik in razvojnega sodelovanja iz Avstrije, Belgije, Gane, Italije, Slovaške, Slovenije in Velike Britanije. V panelnih diskusijah so preizpraševali koncepte razvojnega sodelovanja v povezavi z migracijami in odprli možnosti za nadaljnjo razpravo z vsemi udeleženimi. Na dogodku smo predstavili tudi Srednjeevropski manifest o migracijah in razvoju (Central European Manifesto on Migration and Development) strateški dokument, ki vsebuje priporočila za izboljšanje razumevanja koncepta razvojnega sodelovanja in migracij kot ključnega elementa v tem konceptu.

Dogodek neguje sinergije z Regionalno konferenco o globalnem učenju (Regional conference on global education TIA – There is an alternative), ki jo je 4. in 5. decembra 2013, prav tako v Mestnem muzeju Ljubljana, organizirala SLOGA – Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Globalno učenje poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje in tako zajema tudi področje migracij in razvojnega sodelovanja. Program dogodka.

Glede na prepletenost tem tako skupaj s SLOGO smo organizirali mednarodni sejem sodelovanja, ki je na enem mestu združil predstavnike nevladnih organizacij, ki delujejo na področjih migracij, razvojnega sodelovanja in globalnega učenja iz Avstrije, Italije, Slovaške, Slovenije, Malte, Cipra, Bolgarije, Romunije, Hrvaške, Srbije in Črne Gore. Na sejmu so se organizacije imele možnost predstaviti s svojimi materiali, se med sabo bolje spoznati, ugotoviti skupne interese in vzpostaviti partnerstva pri snovanju potencialnih projektov.

Dogodek je aktivnost mednarodnega projekta »Usklajenost migracijskih in razvojnih politik« (CoMiDe – Consistency of Migration and Development Policy), ki ga izvajajo VIDC – Vienna Institute for Development and Cooperation, Avstrija, Südwind Agentur – Information and Education about Global Issues, Avstrija, Society Development Institute, Slovaška, COSPE – Co-operation for the Development of Emerging Countries, Italija ter Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije, Slovenija. Več o projektu: www.comide.net.

logo_EU_xxs.jpg Projekt delno podpira Evropska komisija, DG Development and Cooperation – Europe Aid.