Izjave za javnost

Najboljši odgovor na sovražni govor je – govor

Najboljši odgovor na sovražni govor je – govor

zagovor-logo-smallJanuarja 2015 v okviru pobude »Z (od)govorom nad sovražni odgovor« z namenom vzpostavljanja neodvisnega, povezovalnega in dolgoročno delujočega sistema za redno javno odzivanje na problem sovražnega govora v Sloveniji začenja delovati Svet za odziv na sovražni govor.

Pobudniki se zavedamo, da problem sovražnega govora izhaja iz družbenih razmerij in sistemskih neenakosti. Hkrati ugotavljamo, da je kljub že obstoječim mehanizmom (samo)regulacije, nestrpna, ksenofobna in diskriminatorna javna retorika vse bolj del javnega komuniciranja. Menimo, da je problem najbolje naslavljati na način širjenja javne razprave, krepitve zmožnosti za sistematično javno odzivanje in ustvarjanje pogojev za uveljavljanje družbene enakosti. Najboljši odgovor na sovražni govor je torej več govora o tej tematiki in širše o sistemskih neenakostih in družbeno ukoreninjenih predsodkih. Če se namreč na sovražni govor ne odzovemo, mu dopuščamo, da se neovirano uveljavlja v prostoru javne razprave, ter ga dejansko krepimo.

»Z (od)govorom nad sovražni odgovor« je poskus odzivanja na problem razširjenosti in sprejetosti sovražnega govora v Sloveniji ter umanjkanja sistematičnih (formalnih) odzivov. V središče postavlja vzpostavitev in delovanje Sveta za odziv na sovražni govor ter načrtuje tudi druge povezovalne in osveščevalne dejavnosti.

Svet za odziv na sovražni govor je zastavljen kot neodvisno telo, ki se javno odziva na sovražni govor v javnosti. Svet z vzpostavljanjem standardov javnega komuniciranja, sistematičnim odzivanjem, krepitvijo javne razprave in osveščanjem javnosti želi povezati širok nabor zainteresiranih posameznic in posameznikov; tako tistih, ki delujejo v okviru civilne družbe, medijev in izobraževanja, kakor tudi v državnih organih. Svet za odziv na sovražni govor sestavljajo posamezniki in posameznice, ki lahko s svojim znanjem, izkušnjami in vplivom prispevajo k omejevanju sovražnega govora v Sloveniji. Člani in članice ne zastopajo nobene interesne skupine ali posamezne institucije, marveč v Svetu delujejo kot posamezniki v skupno dobro. Svet se na primere sovražnega govora odziva z javnimi izjavami. Odziva se na pobudo katerekoli pravne ali fizične osebe ali na predlog članice ali člana Sveta.

Na podlagi javnega posvetovanja in razprave znotraj programskega odbora pobude »Z (od)govorom nad sovražni odgovor« so v članstvo v Svetu za odziv na sovražni govor povabljeni in so ga potrdili (našteti po abecednem vrstnem redu): Mitja Blažič, Zlatan Čordić – Zlatko, Ciril Horjak – dr. Horowitz, Metka Mencin Čeplak, Lija Mihelič, Nataša Pirc Musar, Brankica Petković, Jernej Rovšek, Lea Širok.

Poleg devetih članov in članic, delovanje Sveta z informacijami in svetovanjem podpira tudi širok nabor posameznic in posameznikov ter organizacij širom Slovenije.

Dejavnosti, ki poleg delovanja Sveta vključujejo tudi posvete in izobraževanja med nevladnimi organizacijami po Sloveniji za prepoznavanje in ukrepanje proti pojavom sovražnega govora, so del projekta »Z (od)govorom nad sovražni odgovor«. Koordinira ga Mirovni inštitut v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic RS, Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani in Multimedijskim centrom RTV Slovenija. Finančno podporo projektu zagotavlja Norveški finančni mehanizem.

Programski odbor projekta: dr. Veronika Bajt (vodja), mag. Mojca Frelih, dr. Neža Kogovšek Šalamon, mag. Brankica Petković (Mirovni inštitut), Lija Mihelič (Spletno oko, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani), Jernej Rovšek (Varuh človekovih pravic), Kaja Jakopič (MMC RTV Slovenija)

Za vse informacije o projektu in Svetu za odziv na sovražni govor se lahko obrnete na vodjo projekta Veroniko Bajt, e-pošta: veronika.bajt@mirovni-institut.si, tel. (01) 234 77 20.

https://www.mirovni-institut.si/govor

Izjava za javnost