Nova številka Medijske preže

Nova številka Medijske preže

V 37. številki Medijske preže, ki je izšla maja 2010, se pred sprejemanjem nove medijske zakonodaje oziramo po zadnjih 20 letih in ugotavljamo, da je šlo za dolgo obdobje medijske ne-politike. Sprašujemo se, kaj je nova vlada spremenila na področju medijev. V članku »Od psov čuvajev do čuvajev psov« pa obravnavamo poročanje medijev o primeru Baričevič.
»Nacionalizem je glavni medij, prek katerega poteka menjava med športniki kot prodajalci zgodb in nacionalno publiko kot njihovo plačnico«, pišemo v članku, ki analizira diskurz Petre Majdič in nekritičnost športnega novinarstva.
V refleksiji stanja v novinarstvu ugotavljamo, da so postale medijske hiše trdnjave kapitalistične serijske proizvodnje, kjer se poskuša na hrbtih mladih proizvesti čim več »novic« ob čim nižjih stroških. Pišemo tudi o samoregulacijskih prijemih informativnih spletnih medijev pri objavljanju sovražnega govora, ki ga ustvarja občinstvo. Ugotavljamo, da strokovna javnost s pojmom spletna televizija označuje povsem različne medijske strukture.
V posebnem tematskem sklopu obravnavamo politične in medijske diskurze o »evropeizaciji zahodnega Balkana«, pri čem se oziramo po praksah v Sloveniji in Srbiji, ter poleg sodobnih praks obravnavamo tudi primere iz slovenskega časopisja v obdobju 1875-78.
Pišemo tudi  o položaju manjšin v medijskem sistemu v Sloveniji in Franciji, o tem, kaj je pokazal globalni monitoring medijev glede medijskih reprezentacij žensk.

Revija je v celoti dostopna na spletni strani Media Watch: http://mediawatch.mirovni-institut.si/bilten/seznam/37/uvod/.