Omizje samoiniciative OdgovorNi

Omizje samoiniciative OdgovorNi

Sredi oktobra se je v Stari elektrarni odvijal dogodek OdgovorNi benefit, ki ga je organizirala medijaškadijaška povezava Samoiniciativa OdgovorNI. Dogodek je bil namenjen beguncem in vprašanjem prebežništva z namenom zbiranja pomoči in osveščanja ljudi o problemu begunstva in o strpnosti.

V sklopu dogodka se je odvila tudi okrogla miza,  kjer so nastopili Arne Zupančič, Katarina Vučko in Jernej Kaluža.

Posnetek omizja: http://radiostudent.si/dru%C5%BEba/indoktrina/odgovorni-%C4%8Dakanje