Novice

Pomoč pri spletnem informacijsko-dokumentacijskem središču o izbrisanih

Pomoč pri spletnem informacijsko-dokumentacijskem središču o izbrisanih

izbris web site
Prostovoljce, ki aktivno obvladate bosanski, hrvaški ali srbski (BHS) jezik, vabimo k sodelovanju pri pripravi spletnega informacijsko-dokumentacijskega središča o izbrisanih in za izbrisane.

Mirovni inštitut že vrsto let s svojimi raziskovalnimi in zagovorniškimi dejavnostmi podpira prizadevanja izbrisanih prebivalcev Slovenije za ureditev njihovega položaja in popravo krivic. Hkrati si v sodelovanju z organizacijami, ki združujejo izbrisane, in drugimi nevladnimi organizacijami in posamezniki prizadevamo za to, da bi javnost v Sloveniji in tudi v mednarodnem okolju dobila čim boljši vpogled v to, da je izbris pomenil nezakonit odvzem pravnega statusa, kako je do tega prišlo, kaj je to dejanje povzročilo ter kakšen pomen ima izbris in njegove posledice v kontekstu varovanja človekovih pravic.Ta dejavnost se nam zdi zelo pomembna v smislu dokumentiranja tega pomembnega dogodka v novejši zgodovini Slovenije, omogočanja nadaljnjih raziskav in refleksij, ozaveščanja javnosti in ustvarjanja pogojev za obveščenost državljank in državljanov ter doseganje družbenega soglasja pri razumevanju in vrednotenju izbrisa in njegovih posledic.

V ta namen si prizadevamo ustvariti arhiv pravnih dokumentov, poročil, analiz, pričevanj izbrisanih in fotografij o izbrisanih, ter izbor iz arhiva objaviti na tem spletnem informacijsko-dokumentacijskem središču.

Spletna stran bo namenjena tudi mednarodni javnosti, zato jo pripravljamo v treh jezikih – slovenščini, angleščini in BHS. Da bi jo lahko čim prej zagnali, vabimo prostovoljce, da nam pomagate pri prevajanju gradiva v BHS.

Za dodatna pojasnila smo vam z veseljem na voljo. Kontakt: 01 234 77 26 ali maja.ladic@mirovni-institut.si