16 let pozneje: Politični in pravni vidiki izbrisa v Sloveniji

Konferenca je bila v celoti posvečena političnim in pravnim vidikom problematike izbrisa iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije, ki je bil izveden 26. februarja 1992. Tega dne so oblasti 18.305 prebivalcev Slovenije (skoraj 1 % populacije), večinoma tedanjih državljanov ene izmed republik nekdanje skupne države Jugoslavije (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora in Makedonija), nezakonito izbrisale iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije, zaradi česar so ostali brez vsakršnega pravnega statusa. Razlog je bil v dejstvu, da niso zaprosili za slovensko državljanstvo in so bili posledično pri oblasteh prepoznani kot nelojalni novi mladi nacionalni državi. Konferenca je poskušala zapolniti praznino in molk, ki, z redkimi izjemami, presenetljivo traja že 16 let ne le v pravni stroki in profesionalni politiki temveč tudi na področju civilne družbe, družboslovja in humanistike. Izbris do danes kljub odločitvam Ustavnega sodišča ni bil pravno rešen, predstavniki države pa se niso opravičila za storjeno dejanje. Četudi je ogromno izbrisanih skozi leta uspelo urediti svoj pravni status v Sloveniji, ostajajo izkušnje deportacij, samomorov, izgube zaposlitev, stanovanj, družinskih članov in partnerjev, prijateljev, zdravstvenih zavarovanj in pokojnin. Danes obstaja še najmanj 4000 ljudi, ki še vedno nimajo urejenega pravnega statusa v Sloveniji, mnogi med njimi pa so razseljeni po nekdanjih jugoslovanskih republikah, Evropi in svetu. Po drugi strani je tako pravni kot politični boj v podporo izbrisanim s strani aktivistov in nekaterih nevladnih organizacij že leta zelo močan, kljub temu pa izbris ostaja kot madež tako na pravni kot politični podobi Slovenije.Rezultati

Financerji:

East Est: Partnership Beyond Borders Program