Izbrisani: Poprava kršitev človekovih pravic

Leta 1992 je bilo 25.671 ljudem, ki so imeli zakonito pravico do prebivanja v Sloveniji, z nezakonitim ravnanjem oblasti odvzet njihov pravni status. Ustavno sodišče je z odločbama št. U-I-284/94 iz leta 1999 in št. U-I-246/02 iz leta 2003 ugotovilo, da je bil izbrisa nezakonit, Zakon o tujcih, na katerega so se oblasti sklicevale, pa neustaven. Zakonodajalcu je naložilo, da mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku šestih mesecev. Odločba Ustavnega sodišča je ostala neizvršena sedem let. Namen projekta je opozarjati oblasti na njene ustavne in mednarodne obveznosti spoštovanja odločb ustavnega sodišča in poprave kršitve človekovih pravic, osveščanje javnosti o teži posledic izbrisa ter pomagati izbrisanim pri urejanju njihovega pravnega statusa in reševanju drugih s statusom povezanih težav.

Vodja projekta: Neža Kogovšek Šalamon
Sodelavci na projektu: Katarina Vučko, Aleksandar Todorović, Maja Ladić, Sara Pistotnik, Uršula Lipovec Čebron, Jelka Zorn in Brankica PetkovićIzvedba

1. Spremljanje izvajanja dopolnjenega Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji in opozarjanje oblasti na probleme, ki se pojavljajo v zvezi s tem.
2. Raziskovanje in popisovanje okoliščin in posledic izbrisa preko intervjuvanja izbrisanih ter izdelave in arhiviranja zgodb, ob hkratnem varovanju osebnih podatkov.
3. Nudenje pravne pomoči izbrisanim pri urejanju njihovega statusa in zastopanje v upravnih in sodnih postopkih.
4. Obveščanje javnosti ter izvajanje predavanj in javnih dogodkov o izbrisu, njegovih posledicah in njegovi kontekstualizaciji z vidika tranzicije, migracij, prava človekovih pravic in ustavnega prava, nacionalizma, zdravja, jezikovnega položaja in emancipatornih praks.

Rezultati

Spletno mesto Izbrisani: Informacije in dokumenti
V letu, ko mineva 20. let od izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, s katerim so leta 1992 slovenske oblasti 25.000 ljudem nezakonito odvzele pravni status, je Mirovni inštitut pripravil spletno stran s ključnimi informacijami o izvedbi izbrisa, depešah, s katerimi je bil ukazan, in njegovih posledicah. Poseben del spletne strani je namenjen pravni pomoči izbrisanim, ki na njem lahko najdejo obrazce in napotke za urejanje statusa v Sloveniji. Spletna stran z vsebinami v treh jezikih (slovenščini, angleščini in BHS) je namenjena izbrisanim ter slovenski in mednarodni javnosti.
Stran se nahaja na povezavi: https://www.mirovni-institut.si/izbrisani

Partnerji:

Amnesty International Slovenije Unione forense per la tutella dei diritti dell'uomo (Italy) Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov

Financerji:

Open Society Foundations