Novice

Posvet julija 2020, pilotni eksperiment v 2021

Posvet julija 2020, pilotni eksperiment v 2021

Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skupaj s partnerjem Mirovni inštitut organiziralo posvet in izbralo delodajalce za izvedbo pilotnega eksperimenta.

Glavni namen projekta Očka v akciji je prispevek k ozaveščanju (bodočih) staršev, delodajalcev, strokovne in laične javnosti o pomenu aktivnega vključevanja moških v očetovstvo in enakomernejše porazdelitve starševske skrbi za otroka od rojstva dalje. Pri tem projekt pristopa k temi na treh ravneh: mikro (posamezne osebe), mezzo (delodajalci) in makro (država).

Posvet “Očka v akciji” je bil organiziran v juliju in vsebinsko razdeljen na dva dela: v prvem delu predstavitev projekta, opredelitev konteksta tematike ter predstavitev  Direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev ter oskrbovalcev. V drugem delu je sledila okrogla miza z naslovom »Kaj smo se o usklajevanju dela in družine naučili v obdobju koronavirusa?« Gostje in gosti so razpravljali o pomenu usklajevanja dela in družine v obdobju epidemije koronavirusa, vlogi delodajalcev, vlogi ukrepov na ravni politik, pomenu vključevanja moških v skrbstveno delo, katere lekcije so bile naučene in kaj bi lahko še izboljšali na področju usklajevanja v prihodnje.

posvet

Naslednji korak predstavlja pripravo in izvedbo pilotnega eksperimenta, kjer bo najmanj 40 zaposlenih očetov iz 4 podjetij / delovnih organizacij po vsej Sloveniji aktivno preizkušalo ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Pilotnemu eksperimentu so se pridružili naslednji delodajalci (različno število zaposlenih, javni vs. zasebni sektor, različna področja dela): Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, NOMAGO d.o.o., Nogometni klub Bravo in Javni sklad  Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Projekt financira Evropska komisija v okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2013-2020.