Novice

Predstavitev prvega poročila o spremljanju delovanja RTV Slovenija po sprejetju novega zakona

Predstavitev prvega poročila o spremljanju delovanja RTV Slovenija po sprejetju novega zakona

Pri Mirovnem inštitutu opravlja skupina raziskovalcev in novinarjev spremljanje (monitoring) delovanja RTV Slovenija po sprejetju novega zakona o RTV Slovenija. Osredotočamo se na dokumentiranje in analizo izbranih področij njenega delovanja: kako se uresničujejo predpisane obveznosti in postopki, kakšni problemi nastajajo pri uresničevanju zakona, kako se uresničujejo napovedi in obljube predlagateljev zakona iz referendumske kampanje, koliko pregledne in javnosti dostopne so spremembe, ki so posledica novega zakona, kakšne spremembe je mogoče opaziti na področju neodvisnosti RTVS, političnega nadzora in vpliva na programske, finančne in kadrovske rešitve.
Objavljamo prvo poročilo o monitoringu, ki zajema obdobje od začetka veljavnosti novega zakona novembra 2005 do maja 2006. Vanj smo se zaradi pomembnosti poznavanja zgodovinskega konteksta razprav o neodvisnosti RTV Slovenija odločili uvodoma vključiti pregled dogajanj in argumentacij pri spreminjanju zakonske ureditve RTV Slovenija od 1990 do 2005.