Dopolnilne poti v jugovzhodni Evropi (COMP4SEE)

Dopolnilne poti v jugovzhodni Evropi (COMP4SEE) je dvoletni projekt s ciljem razviti dopolnilne programe prihoda za osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, v treh državah članicah Evropske unije, ki doslej niso uvedle sistemov za zakonit sprejem oseb, razen izpolnitve obveznosti, ki izhajajo iz Skupnega evropskega azilnega sistema in evropskih programov premestitve (delitve bremen). Poteka na Hrvaškem, v Bolgariji in v Sloveniji. Namen projekta je vzpodbuditi uresničevanje Skupnega okvira EU za upravljanje azila in migracij ter Priporočila Evropske komisije o zakonitih poteh do mednarodne zaščite v EU, pri čemer oba dokumenta zagovarjata celovit pristop k migracijam, vključno s širitvijo zakonitih poti za državljane tretjih držav, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in olajšanjem dostopa do pravice do združitve družine.

Projektni partnerji bodo na podlagi raziskave obstoječih zakonodajnih sistemov, pozicij relevantnih deležnikov in dobrih praks iz tujine izoblikovali nove modele zasebnega sponzorstva prihoda, sprejema in vključevanja oseb z mednarodno zaščito in pripravili priporočila za izboljšanje nacionalnih sistemov združevanja družin, kot enega izmed sistemov zakonitega prihoda v Evropsko unijo. Projekt predvideva raziskovalne in zagovorniške dejavnosti, ki bodo privedle do povečanja števila novih mest za zakonit sprejem in učinkovito integracijo.

 

Naslovna grafika: Refugee Vectors by VecteezyPartnerji:

  • Croatian Law Center (koordinator)
  • Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (Slovenija)
  • Foundation for Access to Rights (Bolgarija)

Financerji:

  • Evropska komisija
  • Ministrstvo za javno upravo (Sklad za NVO)