Delovanje za enakost – prevpraševanje moškosti in vključevanje mladih pri odpravi nasilja na podlagi spola

EQUALITY_ENGADED IN EQUALITIY_vertical2 colourProjekt Delovanje za enakost se osredotoča na preprečevanje nasilja na podlagi spola, pri čemer naslavlja hegemonske moškosti in vključuje mlade pri prizadevanjih za enakost spolov. Cilj projekta je izpodbijanje tradicionalnih spolnih vlog, hegemonske moškosti ter vključevanje mladih z namenom, da postanejo vzorniki pri odpravi nasilja na podlagi spola. Dodaten cilj projekta je opolnomočenje mladih, zlasti deklet, pri pridobivanju samozavesti in zavračanju odnosov ter vedenj, ki temeljijo na zlorabah.

V projektu bomo krepili izmenjave, razumevanje in sodelovanje med mladimi, da bi skupaj prispevali k zdravim in pozitivnim medsebojnim odnosom. Spolni stereotipi in tradicionalne norme ovirajo enakost spolov, zato si bomo v projektu prizadevali k preseganju spolnih stereotipov s pomočjo inovativnega in predhodno preizkušenega pristopa, ki bo temeljil na avdiovizualnih medijih in glasbi, ter krepitvijo zmogljivosti pedagoškega osebja.

V projektu bomo v sodelovanju z Nikom Škrlecom in Niko Rozman pripravili delavnice za mlade na teme spletnega nasilja, nasilja na podlagi spola in stereotipov ter iskali načine reševanja  opolnomočenja mladih, skupaj bomo analizirali glasbene video spote, izseke televizijskih serij in filmov, se pogovarjali in skupno iskali možne rešitve za zmanjševanje različnih vrst nasilja.Izvedba

Projektne aktivnosti vključujejo:

  1. Razvoj usposabljanja in praktičnih orodij (moduli za krepitev zmogljivosti in zbirka orodij za učitelje_ice).
  2. Pilotna izvedba usposabljanj za krepitev zmogljivosti za učitelje_ice in pedagoško osebje o preprečevanju nasilja na podlagi spola.
  3. Nacionalni seminarji za učitelje_ic in pedagoško osebje.
  4. Aktvnosti ozaveščanja in opolnomočenja za mlade.
  5. Medvrstniške delavnice, ki jih bodo vodili mladi za mlade.
  6. Evropski dogodki medsebojnega učenja za učitelje_ice in mlade.
  7. Ozaveščevalna kampanja (30 videoposnetkov bodo pripravili sodelujoči mladi iz petih evropskih držav).

V projektu Delovanje za enakost bo 650 mladih iz petih evropskih držav sodelovalo pri aktivnostih, katerih namen je vključevanje in opolnomočenje proti nasilju na podlagi spola ter pri prizadevanjih za enakost spolov, 150 učiteljev_ic pa bo vključenih v usposabljanja, ki se bodo osredotočila na preprečevanje neenakih razmerij moči in nasilja na podlagi spola nad mladimi ter med mladimi.

Poleg tega so projektne aktivnosti usmerjene k ozaveščanju po odpravi škodljivih učinkov hegemonske moškosti in celovitejši, učinkovitejši strategiji ter metodah za boj proti nasilju na podlagi spola med mladimi na regionalnih, nacionalnih in evropskih ravneh.

Rezultati

Partnerji:

Financerji:

  • Evropska komisija, CERV-2021-DAPHNE
  • Ministrstvo za javno upravo (Sklad za NVO)