DIKE – Opolnomočenje ranljivih oseb in nevladnih organizacij za odpravo sistematične in strukturne diskriminacije LGB-ljudi, krepitev aktivnega državljanstva, krepitev pravne države, demokracije in socialne pravičnosti

Projekt vzpostavlja sistem opolnomočenja ranljivih in marginaliziranih skupin z namenom učinkovite odprave sistematične in strukturne diskriminacije LGB-oseb, promocije aktivnega državljanstva, vladavine prava, demokracije in družbene pravičnosti s pomočjo pravnih sredstev. Eden od ciljev projekta je analiza pravnega okvira, ki se dotika ali bi se moral dotikati položaja istospolnih partnerskih skupnosti v Sloveniji. Neža Kogovšek Šalamon je članica pravnega tima, ki se ukvarja s pravno analizo. Zadolžena je za področje civilnega prava in administrativne zakonodaje. Vodja projekta na Mirovnem inštitutu je Roman Kuhar, ki je tudi koordinator sociološke raziskave.

Vodji projekta: Mitja Blažič in Roman Kuhar
Sodelavci na projektu: Boštjan Vernik Šetinc, Tilen Štajnpihler, Barbara Rajgelj in Neža Kogovšek ŠalamonRezultati

Zbornik:

Zbornik »Pravni položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji«Barbara Rajgelj, Neža Kogovšek Šalamon, Mojca Zadravec, Iztok Štefanec, Nada Perčič: Pravni položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji, Zavod za kulturo raznolikosti Open, 2015.

Zbornik vsebuje pravno analizo položaja istospolnih partnerjev in njihovih družin v slovenskem pravnem sistemu. Zajema kazensko, družinsko, upravno, civilno, delovno in socialno pravno področje. Ugotavlja, da trenutno v Sloveniji obstaja vsaj 70 zakonov, ki vsebujejo diskriminatorne določbe, pri tem pa za razlikovanje ne navajajo nobenega upravičenega razloga.

 

Partnerji:

  • Legebitra
  • Zavod Open
  • Pedagoška fakulteta
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Financerji:

Norveški skladi