Zbornik »Pravni položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji«

Pravni položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji

Zbornik Pravni položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji, ki ga je izdal Zavod za kulturo raznolikosti Open, 2015, je nastal na podlagi sistemske in celovite analize slovenskega pravnega reda.

Zbornik vsebuje pravno analizo položaja istospolnih partnerjev in njihovih družin v slovenskem pravnem sistemu. Zajema kazensko, družinsko, upravno, civilno, delovno in socialno pravno področje. Ugotavlja, da trenutno v Sloveniji obstaja vsaj 70 zakonov, ki vsebujejo diskriminatorne določbe, pri tem pa za razlikovanje ne navajajo nobenega upravičenega razloga. Raziskavo je izvedla strokovna ekipa petih pravnih strokovnjakinj in strokovnjakov: dr. Neža Kogovšek Šalamon, dr. Mojca Zadravec, Nada Perčič in Iztok Štefanec pod vodstvom dr. Barbare Rajgelj.

Analiza pravnega položaja Sloveniji je nastala kot del projekta DIKE, čigar nosilec je Društvo informacijski center Legebitra, partnerji v projektu pa so Zavod za kulturo raznolikosti OpenMirovni inštitut, Zagovornik načela enakosti (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), Inštitut za pravno raziskovanje, izobraževanje in svetovanje, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) Oslo.