Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti

Slovenski družbeni prostor je bil v preteklih letih soočen z vidnimi pojavi nestrpnosti, diskriminacije in izključevanja, ki so posledica ekonomske krize in krize demokracije na splošno, pa tudi odraz krize aktivnega državljanstva. Kljub porastu raziskovalnega dela na področju družbene neenakosti in ekonomskih sistemov, je za razumevanje današnje realnosti potreben širši pogled. Raziskovalni projekt se analize izključevanja najprej loteva z margine – intersekcijsko bomo analizirali naracije, politike in reprezentacije skozi prizmo verske, spolne in etnične diskriminacije – rezultate pa nato aplicirali na polje raziskovanja državljanstva kot tistega statusa, ki naj bi vsem zagotavljal polnopravno članstvo v skupnosti.

Vodja projekta: Roman Kuhar, Filozofska fakulteta
Vodja projekta na MI: Mojca Pajnik

Več o projektu: https://drzavljanstvoindiskriminacija.splet.arnes.si/Partnerji:

Filozofska fakulteta, UL

Financerji:

Agencija za raziskovalno dejavnost arrs_slo-logo mini