Enakost spolov je zakon: ustvarjamo enako družbo za vse

Projekt Enakost spolov je zakon: ustvarjamo enako družbo za vse deluje na področju enakosti spolov in preprečevanja nasilja. Na srednjih šolah in fakultetah bodo izvedene forumske predstave z uporabo tehnike gledališča zatiranih. Na predstavah pa bo z občinstvom uporabljena tudi tehnika zakonodajnega gledališča. To je oblika neposredne demokracije, kjer se po zakonodajni forumski predstavi ustvari prostor, podoben senatu, za podoben obred sprejemanja zakonov, po istem uradnem postopku, ki temelji na posegih gled-igralcev (občinstva, ti jih zagovarjajo ali zavračajo, glasujejo ipd.). Na koncu se zbere odobrene predloge in prizadevanja ter jih oblikuje kot zakonodajne predloge, ki jih posredujemo zakonodajalcem v obravnavo.

Forumske predstave bodo sočasno izvajali ekipa iz Slovenije in partnerji s Hrvaške. Rezultati, zbrani s pomočjo tehnik zakonodajnega gledališča in anketiranja bodo uporabljeni za izboljšanje strategij in pristopov za reševanje problema neenakosti med spoli in nasilja na podlagi spola tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.Izvedba

  • Forumske predstave – z gledališčem zatiranih o nasilju na podlagi spola
  • Raziskava učinkov predstav zakonodajnega forumskega gledališča
  • Ozaveščevalna kampanja

Partnerji:

  • Kulturno umetniško društvo Transformator (koordinator)
  • Centar za kazalište potlačenih POKAZ
  • Radio Marš

Financerji:

Active Citizens Fund program v Sloveniji