FemQueer: Skupne strategije za enakost spolov

Enakost spolov je temelj demokratičnih družb, kar je pomembno tudi za organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih. Ozaveščenost o enakosti spolov je pomembna za izobraževalke_ce, zaposlene na projektih, vodje projektov in deležnike v izobraževanju odraslih, saj omogoča ustvarjanje vključujočega učnega okolja za vse, ne glede na spolno identiteto ali ozadje. V zadnjem času so v javnosti vse bolj prisotne_i feministične_i in queer akterke_ji. Vendar je trans izključujoči feminizem postal tema razprav, zaradi česar je veliko ljudi v negotovosti, kako se odzvati na te razprave. Ljudje, ki delajo kot trenerke_ji, zaposlene_i na projektih ali deležniki v izobraževanju odraslih, so negotove_i, kako naslavljati spol in raznolikosti ter kako se odzivati in delovati na usposabljanjih, temelječih na vključenosti vseh. Zelo pomembno je, da se spolni stereotipi ne reproducirajo v izobraževanju odraslih.

Cilji projekta so:

  • Mreženje z organizacijami v kontekstu feminističnih in queer teorij.
  • Izmenjava različnih teoretskih in praktičnih pristopov ter izkušenj s partnerskimi organizacijami in vključenimi ciljnimi skupinami.
  • Izvajanje delavnic in srečanj za izmenjave.
  • Priprava strateškega dokumenta za enakost spolov.

 

Grafika: FreepikPartnerji:

  • Nowa Training Beratung Projektmanagement (Koordinator)
  • Verein Fur Manner- Und Geschlechterthemen Steiermark

Financerji:

Erasmus+