Vodnik po človekovih pravicah II

Vodnik po človekovih pravicah predstavlja spletno orodje za pravno samopomoč, ki bralcem_kam na enostaven način pojasnjuje temeljne pravice na različnih področjih družbenega življenja.  Dostopen je na naslovu clovekovepravice.si.

Vodnik po človekovih pravicah je evropska platforma z vsebinami za posamezne države, in sicer za Latvijo, Estonijo, Litvo, Bolgarijo, Slovaško in Slovenijo, od leta 2023 pa tudi za Francijo, Hrvaško Moldavijo, Gruzijo in Ukrajino. Poleg nacionalnih jezikov je vodnik na voljo tudi v angleščini in/ali ruščini.

Vodnik po človekovih pravicah ima za cilj posameznikom_cam pomagati razumeti svoje pravice in obveznosti in s tem pripomore k razvijanju sposobnosti za uporabo človekovih pravicah v konkretnih življenjskih situacijah ter nenazadnje k  preprečevanju kršitve človekovih pravic in krepitvi enakosti.

Vsebine Vodnika po človekovih pravicah na razumljiv način podajo informacije o pravicah prebivalcev_k med policijskim pridržanjem, v postopkih mednarodne zaščite in v družinskih razmerjih.

Projekt izvaja nevladna organizacija Baltic Human Rights Society skupaj s partnerji iz  Estonije, Francije, Hrvaške, Litve, Bolgarije, Slovaške, Ukrajine, Gruzije, Moldavije in Slovenije. Mirovni inštitut je projektni partner iz Slovenije.Partnerji:

  • Baltsko društvo za človekove pravice (Latvija)
  • Bolgarski Helsinški odbor (Bolgarija)
  • Center za državljanske svoboščine (Ukrajina)
  • Estonski center za človekove pravice (Estonija)Fundacija za podporo pravnega izobraževanja GYLA (Gruzija)
  • Veleposlaništvo za človekove pravice (Moldavija)
  • Hiša človekovih pravic Zagreb (Hrvaška)
  • Mednarodni inštitut za človekove pravice in mir (Francija)
  • Glas človekovih pravic (Litva)
  • Helsinški odbor za človekove pravice na Slovaškem (Slovaška)
  • Mirovni inštitut (Slovenija)

Financerji:

Evropska komisija, Erasmus +