GEMTREX – Profesionalizacija izobraževalcev/izobraževalk in strokovnjakov/strokovnjakinj s področja spolov v izobraževanju odraslih

V izobraževalnih procesih odraslih so se v Evropi pojavili novi poklici, ki so povezani z integracijo načela enakosti spolov, vendar pri njih manjkajo oz. niso razviti kriteriji za ugotavljanje kakovosti poklica in podeljevanja certifikatov. Tako je glavni cilj sodelujočih iz Avstrije, Nemčije, Španije, Velike Britanije in Slovenije razvoj omenjenih kriterijev in postopka za podeljevanje certifikatov. Projekt so-financira Evropska komisija iz naslova programa Socrates, Grundvig, pričel pa se je oktobra 2006.
http://www.gemtrex.eu/


Izvedba

Prvo leto projekta Gemtrex.

Financerji:

European Commission - Socrates Programme: Grundtvig 1 (European Co-operation Projects)