Učinkoviti aktivizem v Sloveniji – Dvostranska izmenjava slovenskih in hrvaških aktivistov

Projekt Učinkoviti aktivizem je pobuda, s katero si prizadevamo okrepiti vlogo posameznih aktivistov, aktivistk in organizacij, ki zagovarjajo vrednote odprte družbe z novimi metodami, s katerimi bi premagala omejitve generacije uveljavljenih nevladnih organizacij. Projekt je namenjen skupinam in posameznikom, vključno z mladimi in vsemi tistimi, ki delujejo izven glavnih mest, ter progresivnimi gibanji. Leta 2014 so bila začetna prizadevanja osredotočena na pet držav: Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Slovenije, kot tudi na povezavo med aktivisti v teh državah in uspešnimi skupinami v državah, kot so Velika Britanija, Italija, Poljska in Španija.Rezultati

Dogodek z naslovom Učinkoviti aktivizem, ki je bil organiziran v Sloveniji (simbolično v Mariboru; 7.-8.11.) je omogočil medsebojno izmenjavo znanja, izkušenj in idej med aktivisti iz Slovenije in Hrvaške (pa tudi iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Španije in Islandije). Dogodek je vsem sodelujočim aktivistom in aktivistkam omogočil medsebojno izmenjavo  izkušenj. Dogodek se je osredotočil na tematike transformacijske moči protestov, delavskih pravic, konservativnih groženj odprti družbi in so-upravljanju javnih zadev in javnih dobrin s strani državljanov in državljank. Inovativni pristop je bil, da so bili aktivisti in aktivistke iz obeh držav povabljeni k dajanju predlogov glede povabljenih predavateljev/strokovnjakov, za katere so mislili, da bi se lahko največ naučili oziroma da bi bila izmenjava najbolj koristna. Udeleženci dogodka zato aktivno sodelujejo pri oblikovanju vsebine in strukture samega dogodka, kar prispeva k manj hierarhični strukturi, kot je običajna pri takih dogodkih.

Organizacijski odbor: Neža Kogovšek Šalamon, Lana Zdravković in Mojca Frelih z Mirovnega inštituta ter Tin Gazivoda, Renata Ćuk in Peter Matjašič iz Open Society Initiative for Europe (OSIFE).

Financerji:

Open Society Initiative for Europe