Migracijski forum

Mirovni inštitut je skupaj z Inštitutom za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in Slovensko filantropijo – Združenjem za promocijo prostovoljstva 7. in 8. aprila 2010 organiziral posvet Razvoj integracijske mreže – primer Ljubljane, na katerem je sprožil Pobudo za vzpostavitev mreže organizacij na področju manjšin, migracij in integracije – MIGRACIJSKI FORUM.
Osnovno izhodišče je bilo, da na področju manjšin, migracij in integracije deluje v Sloveniji večje število inštitucij in posameznikov, ki pa med seboj niso dovolj povezani/e in med katerimi ni kontinuiranega in sistemskega sodelovanja. Gre za različne lokalno in nacionalno delujoče nevladne in vladne organizacije, manjšinske, migrantske in podporne organizacije, raziskovalne ali izobraževalne ustanove in njihove sodelavce. Prav tako iskalci azila, delovni migranti ali migrantska in manjšinska društva, ki so si Ljubljano izbrali za delovno okolje, dom ali sedež, v tem mestu nimajo na voljo komunikacijske in informacijske točke, ki bi jim bila v pomoč pri delovanju v okolju priselitve oziroma v okolju življenja v določenem krajšem ali daljšem obdobju. Zato je bil namen posveta preučiti možnosti in interes za vzpostavitev mreže različnih organizacij in posameznikov (migrantska in manjšinska društva, raziskovalne institucije, nevladne organizacije, vladne organizacije, lokalne organizacije …), ki neposredno ali posredno delujejo na področju migracij, manjšin in integracije v Ljubljani ter razširitev delovanja tudi po celi Sloveniji.
Posveta so se razen predstavnikov Mirovnega inštituta, Slovenske filantropije in Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, udeležili še predstavniki Inštituta za narodnostna vprašanja, Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU, Filozofske fakultete, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Andragoškega centra Slovenije, Socialnega centra Rog, Misije S – Društva za trajnostni razvoj Pomurja, Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto, DZMP Krško, ŠKUC-LL, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Racia Social – Zavoda za razvijanje socialnih in zaposlitvenih programov, Zveze zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti razpadle SFRJ v Sloveniji – EXYUMAK / EXYUMCO, Arabskega kluba v Sloveniji, Društva Afriški center, Nevidnih delavcev sveta (IWW) in Sveta za vsakogar, Civilne iniciative izbrisanih aktivistov (CIIA) ter tudi predstavniki vladnih oz. državnih teles: Mestne občine Ljubljana –  Urad za mladino, Ministrstva za kulturo – Sektor za kulturne pravice manjšin, Zavoda za zaposlovanje –  Info točka za tujce, Ministrstva za notranje zadeve – Direktorat za migracije in integracijo, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve – Sektor za delovne migracije, Ministrstva za šolstvo in šport – Služba za evropske zadeve.

Program posveta in udeleženci
Vabilo na posvet

forum_koncna.jpgIzvedba

Najbolj pomembna posledica organiziranja posveta je pospešeno sodelovanje med nevladnimi organizacijami in raziskovalnimi inštituti, ki se neposredno ukvarjajo z vprašanji migracij, manjšin in integracije, ter kritični premislek o pojmu integracija in njegovem razumevanju v širšem javnem diskurzu. Ob tem je ustanovljena tudi skupna mailing lista: migracijski-forum[@]googlegroups.com na kateri poteka vsebinska debata med predstavniki nevladnih in raziskovalnih organizacij o različnih pomembnih temah, ki se tičejo vprašanja migracij, manjšin in integracije. Usklajene reakcije in javne akcije Migracijskega foruma:
3.9.2010
Komentarji nevladnih in raziskovalnih organizacij na Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o integraciji tujcev objavljene 26. julija 2010 na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.
9.9.2010
Civilna pobuda Migracijskega foruma za podaljšanje roka javne obravnave v zvezi z Osnutkom predloga Zakona o tujcih, objavljenem 15. julija 2010 na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.
Kontaktna oseba:
Lana Zdravković
Tel: +386 1 234 77 20
E-pošta: lana.zdravkovic@mirovni-institut.si

Partnerji:

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU Slovenska filantropija - Združenje za promocijo prostovoljstva