Principi demonopolizacije medijskega lastništva: primerjava praks med Slovenijo in Kazakhstanom

Študijski obisk Mirovni inštitut je organiziral študijski obisk za kolege novinarje in strokovnjake s področja medijev iz Kazakhstana. Partnerji so se seznanili s politikami na področju medijev v Sloveniji, srečali so se predstavniki Ministrstva za kulturo, Urada za varstvo konkurence in Sveta za radiodifuzijo. Obenem so potekale izčrpne razprave z različnimi strokovnjaki za področje medijev v Sloveniji, kakot tudi s predstavniki NVO, s katerimi so razpravljali o medijski demonopolizaciji, koncentraciji lastništva s pravnega gledišča, z gledišča uradnih politik in iniciativ za demonopolizacijo.Partnerji:

East East: Partnership Beyond Borders Program – Soros Foundation Kazakhstan, Media Support Program