Profili ženskih revij

V projektu bomo analizirali slovenske moške in ženske revije z vidika generiranja spolnih identitet. Vzorec revij bo vsebinsko in glede na ciljno publiko obsegal dovolj raznolike revije, da bomo lahko zajeli vse poglavitne elemente strukture, uredniških strategij, tem in kulturnih vzorcev. Projekt izhaja iz ugotovitve, da problematika ženskih revij in njihove kulturnoprodukcijske in družbene vloge v Sloveniji doslej še ni bila obravnavana. Ni podrobnejših vsebinskih analiz, interpretacij v navezavi na družbeni kontekst ter specifike ženskih revij v tranzicijskem obdobju. Primerjalna analiza z moškimi revijami pa je še povsem neraziskan aspekt tovrstnih analiz.

Vodji projekta: Barbara Vodopivec in Majda Hrženjak
Sodelavke na projektu: Sabina Mihelj, Zdenka Šadl, Ksenija Horvat Petrovčič, Breda Luthar, Brankica Petković, Sandra Bašić-Hrvatin in Vlasta JalušičFinancerji: