Razvoj zmogljivosti za kritike medijev v Mongoliji

Mirovni inštitut je v sklopu projekta Razvoj zmogljivosti za kritike medijev v Mongoliji (“Developing Media Criticism Capacity in Mongolia”) organiziral študijski obisk za kolege iz Mongolije. Študijski obisk je omogočil priložnost za učenje iz izkušenj strokovnjakinje, kako poteka proces ustanovitve in vodenja projekta Media Watch (vključno z metodološkimi, praktičnimi, logističnimi in drugimi vidiki) in okrepiti sodelovanje s kolegi iz Slovenije. Izkušeni raziskovalci medijev v Sloveniji so omogočili usposabljanja, pri katerih so se usmerili k različnim primerom kritično raziskovalnih medijskih projektov Mirovnega inštituta. Poleg izobraževalnega seminarja smo organizirali tudi obisk Medijskega oddelka na Univerzi na Primorskem v Kopru, kjer so si člani in članice projektne skupine z učitelji novinarstva izmenjali poglede na diskurzivne analize medijev.
V okviru programa študijskega obiska smo pod vodstvom projektnega svetovalca (mednarodni strokovnjak Poul Erik Nielsen, Univerza v Aarhusu na Danskem) organizirali še dodaten trening projektne skupine iz Mongolije, ki je bil del nadaljevanja usposabljanja iz Ulan Batorja v prejšnjih fazah projekta in s tem še dodatno usmerili projektno skupino v naslednje korake. Ravno tako smo za direktorico mongolskega Press Institute organizirali obisk dveh slovenskih medijskih agencij (Delo in Dnevnik) z izkušnjami na področju tržnih raziskav medijev in medijskih raziskav občinstva.


Partnerji:

Press Institute of Mongolia

Financerji:

  • East East: Partnership Beyond Borders Program (Open Society Foundations)
  • Press Institute of Mongolia