Solidarnost-Enakost-Istost

Mirovni inštitut ob podpori Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje srednjim šolam nudi brezplačne delavnice, v katerih dijake in dijakinje večplastno informira o migracijah z namenom razbijanja stereotipov, strahu in sovraštva ter jih opolnomoči za odgovorno soočanje s problematiko skozi spoznavanje konceptov solidarnosti (pragmatično-vsakodnevna raven), enakosti (politično-ideološka raven) in istosti (humanistično-univerzalistična raven) tako znotraj posameznih razredov in lokalnega okolja kot širše v družbi.

Delavnice trajajo dve šolski uri (90 minut) in temeljijo na aktivnih metodah učenja (delo v skupinah, diskusije, debate). Na njih sodelujejo tudi osebe z migrantsko izkušnjo.

V 2019 je na voljo 17 delavnic, ki jih finančno podpira Urad vlade RS za komuniciranje in so zato za šole brezplačne.

 


  • Delavnica 1: Diskriminacija v vsakdanjem življenju: kako nastaja in kako odgovoriti nanjo?

Ključni pojmi
človekove pravice, diskriminacija, migracije, empatija

Kratek opis
Dijaki in dijakinje najprej v manjših skupinah razpravljajo o konkretnih primerih diskriminacije ter kako bi sami ravnali, če bi bili vpleteni v različne situacije, ko je nekdo diskriminiran. V drugem delu po metodi »žive knjižnice« skozi neposreden pogovor z gosti, ki imajo migrantsko izkušnjo, spoznavajo življenjske poti in situacije migrantk in migrantov ter širše kontekste migracij. Delavnica se zaključi s skupinsko refleksijo vprašanja kako se oblikuje naše dojemanje sveta, drugih kultur, držav in ljudi.

  • Delavnica 2: ‘Moje pesmi, moje sanje’: Spoznavanje migracij skozi svet pop kulture in glasbe

Ključni pojmi
enakost, človekove pravice, migracije, diskriminacija, empatija, privilegij, vsakdanje življenje, pop kultura, glasba

Kratek opis

Na podlagi primerov iz pop kulture (slikovni in video material) dijaki in dijakinje spoznavajo različne razloge za migracije. Spoznavamo različne življenjske okoliščine, želje po osebni rasti in specifičnost družbenega okolja, ki privedejo do migracij ter hkrati odpremo razmislek o privilegijih, ki jih uživamo v zahodnem evropskem okolju. V drugem delu sledi pogovor z migrantom ali migrantko, kjer odpremo teme vsakdanjega življenja v matičnih državah, glasbi in drugih oblikah izražanja itd.

  • Delavnica 3: Enakost – Solidarnost – Istost

Ključni pojmi
enakost, solidarnost, istost, migracije, razumevanje, mišljenje

Kratek opis
Dijaki in dijakinje skozi diskurziven, slikovni ter video material pridobijo osnovne informacije o strukturnih vzrokih za migracije (postkolonializem, sodobni kapitalizem, zahodni imperializem) ter se soočijo s premislekom o politični odgovornosti vsakega od nas. Seznanjajo se z osebnimi zgodbami migrantov in migrantk ter razpravljajo o možnosti za grajenje solidarnosti, ki vodi v enakost in istost saj se se v določenih pogojih vsakdo od nas lahko znajde v migrantski situaciji.


 

Če vas izvedba delavnic zanima ali bi želeli pridobiti več informacij o njih, vas vabimo, da nam pišete na elektronski naslov: lana.zdravkovic@mirovni-institut.si ali pokličete na telefonsko številko: +386 1 234 77 20.

Vodja projekta: Lana Zdravković
Sodelavci/-ke: Irena Salmič, Jasna Babić, Iztok Šori, Veronika Bajt in Arne Zupančič

Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov.Partnerji:

Kulturno društvo Gmajna

Financerji: