Vloga države v medijskem sektorju v Sloveniji

Projekt vključuje raziskovanje politik in zagovorništvo z namenom prispevanja k ozaveščanju javnosti o sporni vlogi države v medijskem sektorju v Sloveniji ter k spremembi politik na tem področju. V okviru projekta ugotavljamo indikatorje vpliva in nadzora države v medijskem sektorju ter vzorce izvajanja državnega vpliva in nadzora. Ugotovitve bomo pregledno in kritično predstavili medijski skupnosti, nevladnim organizacijam in splošni javnosti z namenom spodbujanja skupnih akcij za spremembe politik in praks na tem področju.

Vodja projekta: Brankica Petković
Sodelavci na projektu: Sandra Bašić-Hrvatin, Luna Sribar Jurančič in Lana ZdravkovićFinancerji:

Open Society Institute EUMAP Network Media Program