Vsakdanje življenje in življenjski potek starih ljudi, ki živijo v revščini

V raziskavi analiziramo revščino starih ljudi, ki je v Sloveniji in v državah EU pereč problem, saj podatki kažejo, da revščina s starostjo narašča, kaže pa se tudi visok razkorak v revščini med moškimi in ženskami. Glavni cilj raziskave je ugotoviti, kako ureditev slovenske socialne države skozi čas (od konca druge svetovne vojne) opredeljuje, standardizira in uveljavlja norme, ki vplivajo na življenja starih ljudi in kako to učinkuje na odločitve, ki jih sprejemajo skozi ves življenjski potek. Pomen raziskave je v konceptualizaciji revščine v starosti kot akumulaciji strukturnih neenakosti (npr. glede na izobrazbo, vrsto gospodinjstva, zdravje, zaposlitveno zgodovino, skrbstvene obveznosti, itd.).

Projekt poteka v partnerstvu Univerze v Ljubljani (Fakulteta za socialno delo in Fakulteta za družbene vede), Inštituta za novejšo zgodovino in Mirovnega inštituta.

Vodja projekta: prof. dr. Vesna Leskošek (FSD)

Projektna skupina:

Koordinatorka projekta in raziskovalka na Mirovnem inštitutu: dr. Majda Hrženjak

FSD: izr. prof. dr. Jana Mali, as. dr. Ana Kralj,

FDV: prof. dr. Alenka Švab, izr. prof. dr. Tanja Kamin, izr. prof. dr. Andreja Vezovnik, doc. dr. Marjeta Mencin Čeplak, as. dr. Andreja Živoder, as. dr. Nina Perger, as. dr. Otto Gerdina,

INZ: prof. dr. Žarko Lazarević, dr. Dunja Dobaja

 

Naslovna fotografija: Sara KurfeßUnsplashPartnerji:

Projekt poteka v partnerstvu Univerze v Ljubljani (Fakulteta za socialno delo in Fakulteta za družbene vede), Inštituta za novejšo zgodovino in Mirovnega inštituta.

Financerji:

ARIS - Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije ARISLogoSlo