Izjave za javnost

Proti sovraštvu (COUNTER HATE): raziskava, spletni izobraževalni modul, priročnik dobrih praks, ozaveščevalni video in mednarodna konferenca o zločinih iz sovraštva

Proti sovraštvu (COUNTER HATE): raziskava, spletni izobraževalni modul, priročnik dobrih praks, ozaveščevalni video in mednarodna konferenca o zločinih iz sovraštva

Zločini iz sovraštva predstavljajo velike družbene, politične in pravne izzive po vsej Evropi. Nasilno vedenje, ki ga motivirajo predsodki do barve kože, vere, nacionalnega ali etničnega porekla, spolne usmerjenosti, spolne identitete ali spolnega izraza, invalidnosti osebe ali družbene skupine, predstavlja resno kršitev temeljnih načel demokratičnih družb.

Partnerji v projektu Proti sovraštvu (COUNTER HATE) si prizadevamo izboljšati pomoč in podporo žrtvam zločinov iz sovraštva z intersekcijskim in na žrtev osredotočenim pristopom v šestih evropskih državah: Španija, Grčija, Madžarska, Italija, Slovenija in Litva. Ugotovitve nacionalnih raziskav, ki smo jih izvedli v prvi fazi projekta, so dostopne tukaj. Transnacionalno poročilo pa tukaj.

Oblikovali smo kombinirani izobraževalni modul o zločinih iz sovraštva s poudarkom na potrebah žrtev in intersekcionalnosti. V Sloveniji je 40 oseb že testiralo spletni modul in se udeležilo dveh dogodkov v živo, ki sta bila organizirana kot dopolnitev k spletnim vsebinam. Spletne vsebine ostajajo dostopne preko platforme Moodle tukaj, geslo za slovensko verzijo modula je »20couhateslo23«. Vsebine pa so dostopne tudi na naši spletni strani tukaj.

Sodelavki Mirovnega inštituta sta izobraževalni modul predstavili tudi na mednarodni konferenci v Vilni, ki jo je organizirala organizacija Lithuanian Gay League, gostilo pa jo je Ministrstvo za pravosodje Litve. Sodelovali sta tudi na panelu z naslovom Krepitev zaupanja med žrtvijo in pristojnimi institucijami skozi intersekcijski in na žrtve osredotočen pristop.

Pripravili smo priročnik dobrih praks z naslovom Na žrtve osredotočen in intersekcijski pristop pri odzivanju na zločine iz sovraštva. Namenjen je predvsem strokovnjakom_injam, ki se pri svojem delu srečujejo z žrtvami zločinov iz sovraštva ali žrtvami diskriminacije na podlagi predsodkov. Priročnik v slovenskem jeziku je na voljo tukaj. V okviru projekta COUNTER HATE sta nastala tudi dva ozaveščevalna videa, ki sta dostopna tukaj in tukaj.

Za več informacij o projektu COUNTER HATE in rezultatih obiščite spletno stran projekta ali kontaktirajte vodjo projekta pri Mirovnem inštitutu na maja.ladic@mirovni-institut.si.

Izjava