SSD _Zbornik Druzbene neenakosti in politika

Zbornik / Družbene neenakosti in politika

Zbornik Družbene neenakosti in politika, ki je izšel  v e-verziji, zajema letošnje prispevke iz istoimenskega dvodnevnega online sociološkega srečanja, ki ga je v začetku novembra 2020 organiziralo Slovensko sociološko društvo. Med avtorji so tudi sodelavci in sodelavke Mirovnega inštituta.

V sekciji za študije vsakdanjega življenja je prispevek z naslovom (Ne)vsakdanje življenje vojaških družin v času pandemije predstavila Živa Humer (skupaj z Janjo Vuga Beršnak, Andrejo Živoder, Alenko Švab, Jeleno Juvan, Ljubico Jelušič, Klemnom Kocjančičem in Bojano Lobe). V medkulturni sekciji je Simona Zavratnik v prispevku Družbene neenakosti v pandemiji: Kje #ostanidoma, če si begunec? analizirala neenakosti pri skupinah in posameznikih na družbenem obrobju, Mojca Pajnik, Birgit Sauer, Iztok Šori in Daniel Thiele pa so predstavili rezultate raziskave o populizmu, medijih in migracijah v prispevku Right-wing populist affective governmentality: A comparative analysis of parliamentary debates on migration in Austria and Slovenia (Populistična afektivna vladnost politične desnice: primerjalna analiza parlamentarnih razprav o migracijah v Avstriji in Sloveniji). Kako se populizem manifestira v skladu z institucionalnimi okviri, načeli in mehanizmi, ki prevladujejo v diferenciranih nacionalnih družbenih poljih je v prispevku Populizmi: neenakosti v diskurzivni konstrukciji političnih problemov predstavil Marko Ribać. Na koncu zbornika so objavljeni tudi povzetki Odprtih terminov, med njimi panel o sodobnih skrbstvenih praks moških v družinskem in poklicnem življenju, ki ga je moderirala Majda Hrženjak, sodelovali_e pa so Iztok Šori, Živa Humer, Mojca Frelih in Branko Bembič.

Zbornik Družbene neenakosti in politika si lahko preberete/prenesete tukaj.