Interventions Against Child Abuse and Violence against Women knjiga

Poglavje / Prispevka o ukrepih proti nasilju

Nova knjiga “Intervencije proti zlorabi otrok in nasilju nad  ženskami: etika in kultura v praksi in politiki“, Carol Hagemann-White in Liz Kelly Thomas Meysen (ur.), je še en rezultat raziskovalnega projekta “Kulturna srečevanja v ukrepih proti nasilju (CEINAV)” v katerem smo poslušali glasove strokovnjakov in ljudi z izkušnjo zlorabe in/ali nasilja v štirih državah – Angliji in Walesu, Nemčiji, na Portugalskem in v Sloveniji. Knjiga združuje najbolj pomembne ugotovitve projekta, ki se je fokusiral na etična vprašanja, ki izhajajo iz pripovedi in etične dileme strokovnjakov, glede na različne pravne in institucionalne sisteme, zgodovine in kulturne tradicije v štirih državah.

Sodelavki Mirovnega inštituta sta v knjigi prisotni z dvema poglavjema. V poglavju “Teoretiziranje kompleksnih neenakosti za spopadanje z izzivi ukrepov proti nasilju” Vlasta Jalušič razloži, kako so izkušnje tako raziskovalcev kot tudi aktivistov na različnih področjih boja proti neenakosti razkrile večdimenzionalnost neenakih pozicij, saj neenakosti izvirajo iz različnih področij razmerij moči hkrati. Tako ima lahko neenakost med spoloma svoje vire hkrati v gospodarskih, političnih, družinskih in etno-kulturnih okvirjih, medtem ko nanje ne vplivajo nujno vsi v enakem obsegu.

V poglavju “Narediti vidno: angažma umetnosti pri raziskovanju ukrepov proti nasilju”, Vlasta Jalušič, Lana Zdravković in Raquel Felgueiras razmišljajo o vprašanju, ali lahko umetnost kot praksa in izdelek pomaga razumeti dileme ukrepov proti nasilju in opolnomoči ljudi z izkušnjo nasilja v njihovem prizadevanju imeti glas? Poglavje prinaša poglobljeno analizo potenciala umetnosti in estetike kot epistemoloških praks in emancipatornih orodij tako za raziskovanje kot tudi za oblikovanje občutljivega pristopa pri ukrepih za zaustavitev nasilja. Prav tako premišljuje, kako lahko vpeljava estetske prakse (pripoved, vizualna umetnost) prispeva k razmerju enakosti in opolnomočenja v pogojih raznolikosti in pluralnosti tako v samem postopku ukrepov kot v raziskovanju.