Populism, Media and Education

Članki o populizmu, medijih in izobraževanju

Pri mednarodni založbi Routledge je izšla knjiga Populism, Media and Education: Challenging Discrimination in Contemporary Digital Societies, ki jo je uredila Maria Ranieri. Mojca Pajnik je v soavtorstvu prispevala poglavje o etnonacionalizmu in ‘rasističnem kapitalizmu’ v reprodukciji migrantov kot grožnje, Iztok Šori o heteronormativnosti in etno-mazohizmu v populističnih reprezentacijah spola, prispevek, ki ga sopodpisuje Mojca Frelih, pa analizira percepcije mladih o diskriminaciji v medijski produkciji.
Več o knjigi. Knjiga združuje izsledke projekta E-delovanje proti nasilju.

O knjigi

Na podlagi izsledkov raziskovalnega projekta knjiga Populism, Media and Education analizira diskriminacijo v online okoljih, s poudarkom na obravnavi ‘desnega populizma’. Globalizacija in migracijski procesi prinašajo nove forme populizma in rasizma; ti se reproducirajo prek spletnih platform, ki so vse bolj v uporabi kot orodja za širjenje nestrpnosti. Etničnost, spol, spolna usmerjenost so analizirane kot pogoste okoliščine, na podlagi katerih poteka diskriminacija v online okoljih, prek katerih populistične organizacije in gibanja nagovarjajo k širjenju nestrpnosti zlasti populacijo mladih. Knjiga se med drugim posveča pomenu vzgoje za medije, za nedskriminacijo in participacijo mladih v medijatiziranih družbah. Knjiga prinaša analizo populizma, preučuje vlogo e-delovanja ter vlogo izobraževanja in državljanstva v digitalnem stoletju, in sicer na primerih iz Avstrije, Belgije, Bolgarije, Francije, Italije, Slovenije in Velike Britanije.