White_paper_report

White paper: Rights on the Move – Rainbow Families in Europe

Ali evropsko pravo istospolnega zakonca šteje za družinskega člana, ki lahko uveljavlja pravico do združitve družine? So starševske vezi, ki so v eni državi vzpostavljene s sodno odločbo, priznane tudi v drugi državi članici EU? Ali bi država članica A osebi, ki ji je bil v državi članici B priznan nedoločni spol, tega priznala tudi sama? To je le nekaj vprašanj, na katera poskušamo odgovoriti v Beli knjigo »Pravice v premiku – Mavrične družine v Evropi«, ki smo jo v okviru istoimenskega projekta pripravili v petih jezikih. Bela knjiga vsebuje pregled vseh relevantnih področij prava EU, ki so pomembna za svobodo gibanja mavričnih družin – priznavanje zvez in razvez, priseljevanje, posvojitve, reproduktivne pravice, otrokove pravice in starševska skrb, pravice iz zaposlovanja in pokojnine, premoženjske pravice, priznanje trans statusa in priznavanje nedoločenega spola, vsebuje pa tudi priporočila za institucije Evropske unije.

Bela knjiga v angleškem jeziku
Bela knjiga v italijanskem jeziku
Bela knjiga v španskem jeziku
Bela knjiga francoskem jeziku
Bela knjiga v nemškem jeziku