Razpis za delovno mesto asistenta_ke

Razpis za delovno mesto asistenta_ke

Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije, Metelkova 6, Ljubljana razpisuje delovno mesto asistenta_tke.

 Pogoji:

 • najmanj diploma s področja družboslovja (1. bolonjska stopnja) – prednost: področje medijskih in komunikacijskih študij
 • poznavanje kvalitativnih in kvantitativnih metodologij družboslovnega raziskovanja
 • izkušnje z delom v medijih

 Kompetence in znanja kandidata_ke:

 • sposobnost zbiranja, obdelave in analize podatkov
 • sposobnost objavljanja znanstvenih prispevkov
 • sposobnost predstavljanja rezultatov strokovni mednarodni javnosti
 • sposobnost individualnega in skupinskega dela
 • znanje govorne in pisne angleščine

Delovne naloge v okviru projekta Afemed

 • zbiranje in analiza podatkov o delovanju medijev
 • razvijanje teoretskih pristopov v okviru projekta
 • sodelovanje pri pisanju znanstvenih objav
 • udeležba na projektnih sestankih in konferencah
 • administrativne obveznosti pri projektu

Asistent_ka bo izvajal_a projektne naloge v sodelovanju s člani_cami projektnega tima in v skladu z navodili vodje projekta.

Delovno mesto bo na voljo predvidoma v začetku aprila 2024. Predvidevamo, da bomo z izbranim_no kanditatko_om sklenili pogodbo o zaposlitvi za šest mesecev za delovni čas krajši od polnega in sicer v obsegu 30 ur na teden.

Prijave z življenjepisom in motivacijskim pismom (max. 1 A4 stran) pošljite do 1. 4. 2024 na e-naslov:  info@mirovni-institut.si.

Izbor kandidatov in kandidatk bo potekal na podlagi pregleda prejetih življenjepisov in motivacijskih pisem. Vsi_e prijavljeni_e bodo o izboru obveščeni_e najkasneje do 5. 4. 2024.