Novice

Razpis za delovno mesto: metodolog_inja

Razpis za delovno mesto: metodolog_inja

Razpisujemo novo delovno mesto: metodolog_inja.

 1. Predmet razpisa
 • Mirovni inštitut, Metelkova 6, Ljubljana, objavlja razpis za delovno mesto metodologa_inje. Predvideni začetek zaposlitve je 15. junij 2023 oz. po dogovoru s kandidatom_ko. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za polni delovni čas za obdobje enega leta, s poskusno dobo treh mesecev, in možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

 

 1. Opis dela
 • Razvoj teoretičnih modelov, metod in merskih instrumentov za raziskave, ki jih izvaja Mirovni inštitut;
 • priprava analiz raziskovalnih podatkov in poročil;
 • razvoj in pisanje projektnih prijav;
 • pisanje znanstveno raziskovalnih člankov in drugih vrst objav;
 • vizualizacija raziskovalnih podatkov;
 • online diseminacija raziskovalnih ugotovitev.

 

 1. Priložnosti
 • Razvijanje interdisciplinarnih raziskav in raziskovalnih metod na področjih človekovih pravic, politike, medijev in enakosti spolov;
 • možnost zaposlitve za nedoločen čas;
 • možnost izobraževanja in karierni razvoj;
 • udeležba na mednarodnih konferencah;
 • delo v mednarodnih projektnih skupinah;
 • delo v angažiranem kolektivu, ki goji dobre odnose in skrbi za zdravo delovno okolje.

 

 1. Pogoji za prijavo
 • Najmanj zaključen študijski program druge stopnje univerzitetnega študija s področja statistike in/ali družboslovne metodologije in/ali računalništva in/ali informatike ALI
 • najmanj zaključen študijski program druge stopnje univerzitetnega študija drugih smeri, ob predpogoju, da ima kandidat_ka odlično znanje in kompetence na področju metodologije družboslovnega raziskovanja;
 • znanje slovenskega in angleškega jezika.

 

 1. Zaželena znanja
 • V kolikor kandidat_ka v nadaljevanju navedenih znanj še nima, pričakujemo, da jih bo v skladu s potrebami inštituta pridobil_a v okviru zaposlitve. Mirovni inštitut bo zgotovil pogoje za to.
 • Poznavanje in sposobnost samostojne izvedbe multivariatnih statističnih analiz na anketnih podatkih iz družboslovnih raziskav v enem od statističnih paketov (R, SPSS);
 • poznavanje metod za analizo družbenih omrežij (FB, Twitter idr);
 • poznavanje strojnega učenja, podatkovnega rudarjenja in/ali računalniškega jezikoslovja;
 • priprava anket;
 • poznavanje kvalitativnih raziskovalnih metod in orodij (npr. Maxqda);
 • poznavanje online načinov promocije rezultatov raziskav;
 • poznavanje orodij za vizualizacijo rezultatov.

 

 1. Zaželene kompetence
 • Interes za družboslovno znanstveno raziskovanje;
 • visoka stopnja digitalne pismenosti;
 • sposobnost individualnega in skupinskega dela;
 • odgovornost, artikuliranost, iznajdljivost, samoiniciativnost, natančnost in samostojnost.

 

 1. Prednost bodo imeli kandidati_ke
 • Z delovnimi izkušnjami v raziskovalni organizaciji;
 • z boljšim poznavanjem metod družboslovnega raziskovanja.

 

 1. Obvezni elementi prijave
 • Motivacijsko pismo (največ ena A4 stran);
 • življenjepis;
 • dokazilo o izobrazbi (fotokopija).

 

 1. Izbirni elementi prijave
 • Dokazila o dosedanjih delovnih izkušnjah na navedenih področjih dela;
 • seznam objavljenih znanstvenih člankov s povzetki;
 • dokazila o prejetih nagradah in priznanjih.

 

 1. Način oddaje prijave in rok
 • Prijava mora prispeti na Mirovni inštitut po elektronski pošti na naslov info@mirovni-institut.si do vključno 22. 05. 2023.
 • Izbor kandidatk_ov bo potekal na podlagi pregleda prejetih življenjepisov in motivacijskih pisem ter osebnega razgovora.

 

 1. Dodatne informacije
 • Pokličete lahko na telefonsko številko 01 234 77 20 vsak delavnik med 9.00 in 11.00 uro ali pišete na elektronski na naslov info@mirovni-institut.si.

Razpis |