Srečanji raziskovalne skupine ORIS

Srečanji raziskovalne skupine ORIS

Raziskovalna skupina projekta ORIS se je ta teden srečala dva krat. V ponedeljek, 1.3.2021, so raziskovalci_ke razpravljali o metodologiji za sistematični pregled slovenske literature o seksualnem delu ter za sistematični pregled in meta analizo mednarodne literature. Do sredine aprila bo skupina analizirala in kodirala več kot 100 študij s ciljem pridobivanja primerljivih podatkov o vplivu stigme na poklicna tveganja v seksualnem delu. V petek, 5.3.2021 pa se je skupina sestala na delavnici za uporabo programa Zotero, preko katerega poteka izmenjevanje študij za analizo.