Novice

Učenje in delovanje proti sovražnemu govoru na spletu

Učenje in delovanje proti sovražnemu govoru na spletu

V okviru projekta »(Od)govor Zoperstavljanje sovražnemu govoru v Jugovzhodni Evropi: Učenje in delovanje proti sovražnemu govoru na spletu« je potekala posebna spletna delavnica. Namenjena je bila profesorjem srednjih šol iz Slovenije, Srbije in Hrvaške, govorili so o naslavljanju problematike sovražnega govora v učnih vsebinah in gradivih pri pouku v srednjih šolah. Projekt izvaja Mirovni inštitut, Univerza v Ljubljani, Center za mirovne študije in Novosadska novinarska šola.

Lana Zdravković je za Radio Agora predstavila vsebino spletnih delavnic, razliko med svobodo govora in sovražnim govorom ter odzive učiteljev in učiteljic, ki so se delavnice udeležili: “Učitelji, ki so sodelovali na delavnici, so večinoma govorili o tem, da se soočajo s problemi kako to sploh opredeliti pri svojem delu z dijaki in dijakinjami. Opažajo, da se med dijaki in dijakinjami pojavlja veliko sovražnega govora, oziroma tudi nestrpnosti, diskriminacije, žalitev in to je tudi problem, na kakšen način ločiti kdaj gre za kakšen fenomen in na kakšen način pristopit. Tudi do katere mere lahko učitelji in učiteljice intervenirajo, kaj spada v zasebno sfero, kaj spada v javno sfero.”

Pogovor z Lano Zdravković za Rado Agora lahko poslušate TUKAJ.