Vsi potrebujemo novo angažiranost – WANNE (We all need new engagement)

Namen projekta:

 

  • Spodbuditi udeležbo in vključitev državljanov tretjih držav v družbe držav gostiteljic in spremeniti narativ o migracijah
  • Omogočiti državljanom tretjih držav sodelovanje in oblikovanje političnih zahtev za človekovo dostojanstvo, solidarnost, integracijo in vključevanje (integracijo)
  • Spodbujati solidarnost, vključevanje (integracijo) in vključevanje z delavnicami o človekovem dostojanstvu in občutljivih temah


Izvedba

  • Raziskava o dobrih praksah vključevanja državljanov tretjih držav v družbo v sedmih državah EU
  • Usposabljanja o orodjih za zagovorništvo in sodelovanje v političnih procesih za organizacije diaspore in za državljane tretjih držav
  • Delavnice ozaveščanja o človekovem dostojanstvu in enakosti spolov
  • Nacionalni sejmi partnerstva o aktivnem sodelovanju v družbi

Partnerji:

Nosilec projekta: Südwind (Austria) Partnerji:

Financerji: