Trajnostno. Lokalno. Globalno.

Prek ozaveščanja javnosti, spodbujanja globalnega učenja in usklajenega zagovorništva krepiti podporo mednarodnemu razvojnemu sodelovanju, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju in povečati prepoznavnost globalnih ciljev, ki so jih države sveta, med njimi tudi Slovenija, sprejele septembra 2015.

Projektni konzorcij bo izvedel več kot 270 dogodkov po Sloveniji (delavnice globalnega učenja za mlade in izobraževalce, gostovanja na regionalnih radijskih in televizijskih postajah, itd.), pripravil več kot 20 gradiv in stališč, s katerimi bomo naslavljali politične odločevalce, spletno ozaveščevalno kampanjo pod #TrajnostnoLokalnoGlobalno, spletne kvize, mesečne objave razmišljanja nevladnikov o aktualni problematiki, novičnik o globalnem učenju za izobraževalce, nacionalne konference o globalnem učenju, motivacijske dneve za izobraževalce, letni  časopis, ki bo povzemal dosežke in predstavil pozitivne zgodbe razvojnega sodelovanja, itd. Konzorcij se s ciljem večjega multiplikativnega učinka aktivnosti povezuje tudi z deležniki iz drugih področij, kot so Fakulteta za družbene vede, Pedagoška fakulteta, Statistični urad RS, Televizija Slovenija itd.Rezultati

Partnerji:

  • Platforma SLOGA (vodi projekt)
  • Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, Humanitarno drušvo ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Pravno informacijski center - PIC, Zavod Povod, Slovenska karitas, Slovenska filantropija, Ekvilib inštitut in Zavod Tri.

Financerji: