Zmagovalni skoki nekaterih zaposlenih očetov

Projekt bo prispeval k osveščanju zaposlenih očetov, vodilnega in vodstvenega kadra ter prebivalstva v okolici Ljubljane (predvidoma v Kamniku ali Domžalah) o tem, na kakšne načine lahko moški dejavno prispevajo k enakosti spolov, s ključnim poudarkom na prevzemanju enakovrednega deleža skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti v zasebni sferi. Prispeval bo k odpravljanju spolnih stereotipov ter odpravi tradicionalnih spolnih vlog z namenom doseganja večje enakosti spolov znotraj družine in na trgu dela. Delodajalce se bo osveščalo o tem, da ukrepi za aktivno vključevanje moških v enakovredno prevzemanje skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti v zasebni sferi niso le nagrade za zaposlene, temveč prinašajo številne koristi za vse.

Glavni cilj projekta je preko izkustvenega načina nekaterih zaposlenih očetov v najmanj 2 delovnih organizacijah v okolici Ljubljane (predvidoma v Kamniku ali Domžalah) prispevati k spodbujanju moških v bolj dejavno vključevanje v skrbstveno delo z otroki. Gre za individualni pristop na način, da bodo tako vodilne in vodstvene osebe kot tudi zaposleni očetje spodbujeni k aktivnemu udejstvovanju pri so-oblikovanju ukrepov za aktivno vključevanje moških v enakovredno prevzemanje skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti v zasebni sferi. Dokončen seznam ukrepov, ki bodo na voljo v posameznem podjetju, bo predhodno usklajen in zato se pričakuje večja stopnja koriščenja v praksi ter trajnostna naravnanost uporabe ukrepov. Poudarek bo na identifikaciji ovir, s katerimi se srečujejo v praksi in na iskanju predvsem tistih ukrepov, ki ne bodo imeli finančnih posledic. Ponujena bo možnost za izbor ukrepov in ustrezno prilagoditev posameznemu delovnemu mestu in specifičnim delovnim pogojem.Izvedba

  • Usposabljanje in izobraževanje: delavnice z vodilnim in vodstvenim kadrom ali kadrovsko službo ter zaposlenimi očeti v vsaj 2 izbranih podjetjih oziroma organizacijah v okolici Ljubljane.
  • Raznolike aktivnosti pri razširjanju informacij z vsebinskega področja projekta.

Financerji:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.