Novice

10 let sodelovanja Mirovnega inštituta in Ženskega centra Nyamirambo v Ruandi

10 let sodelovanja Mirovnega inštituta in Ženskega centra Nyamirambo v Ruandi

Formalno sodelovanje med Mirovnim inštitutom in skupino žensk v Ruandi se je začelo leta 2007 s projektom »Twiyubacke Nyamirambo« – Ustanovitev združenja za krepitev moči žensk v Nyamirambu v Kigaliju. Skupina žensk je z našo podporo ustanovila lokalno nevladno organizacijo – Nyamirambo Women’s Center (NWC). Od takrat smo skupaj izvedli šest projektov in ravno v teh dneh začenjamo sedmega, ki ga bo v obdobju 2018–2020 financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, z naslovom »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk v Ruandi«.

Namen našega večletnega sodelovanja je nasloviti identificirane težave in izzive žensk in deklet v lokalni skupnosti. Splošni cilj vseh projektov je bil predvsem okrepiti kapacitete NWC in povečati njegov vpliv v lokalni skupnosti na področju formalnega in neformalnega izobraževanja, ekonomskega opolnomočenja depriviligiranih skupin žensk, vzpodbujanja sodelovanja žensk v lokalni oblasti, osveščanja žensk in deklet o spolnem in reproduktivnem zdravju ter človekovih pravicah oz. pravicah žensk. Leta 2014 smo odprli majhno skupnostno knjižnico, ki je namenjena predvsem otrokom in ponuja knjige v treh jezikih – Kinyarwanda, v angleščini in francoščini. Ideja je predvsem med otroki in mladimi promovirati kulturo branja.

Ena izmed aktivnosti – tečaj ročnih del in šivanja, ki se je izvajala skozi več projektov, je leta 2013 (pod vodstvom prostovoljke Monice) prerasla v linijo izdelkov pod imenom »Umutima« (srce) in kasneje tudi v zadrugo, ki sedaj zaposluje že okrog 55 žensk.

Zaslužek od prodaje Umutima izdelkov zaposlenim ženskam zagotavlja redni mesečni dohodek, NWC pa omogoča nadaljnje delovanje in razvoj.

Druga aktivnost, ki smo jo razvijali skozi več projektov in danes bistveno prispeva k obstoju NWC, je odgovorni skupnostni turizem. NWC izvaja vodene ture po lokalni skupnosti, kuharske tečaje in delavnice pletenja košar za turiste in druge obiskovalce, ki imajo tako priložnost spoznati dogajanje in dinamiko v lokalni skupnosti, predstavnice Ženskega centra pa jim pojasnijo tudi socialni, kulturni, ekonomski in politični kontekst tega dela Kigalija. Hkrati pa obiskovalci tudi finančno podpirajo delovanje NWC, kar ima pozitivne učinke na celotno lokalno skupnost.

Kljub dvema zelo uspešnima aktivnostima, ki Ženskemu centru omogočata obstoj, nadgradnjo in lastni razvoj, NWC še vedno ni popolnoma finančno samozadosten. V letih 2007- 2014 sta naše projekte so-financirala slovensko MInistrstvo za zunanje zadeve in Delegacija EU v Ruandi. Potem je NWC našel podporo v švicarski organizaciji A Tree for Rwanda, ki je prepoznala potencial NWC in žensk, ki so gonilna sila uspešnega delovanja NWC.

Kot rečeno ravno začenjamo nov project skupaj z NWC, kar nam je še v posebno veselje in ponos sedaj po 10-ih letih uspešnega delovanja NWC. Več informacij o novem projektu bomo delili v naslednjih novicah. Za več informacij o NWC pa obiščite njihovo spletno stran ali Facebook stran ali si oglejte ta kratek video.

Myamirambo Womens center_NWC