Razvoj Ženskega centra Nyamirambo – Kigali in razvojno povezovanje ruandskih in slovenskih nevladnih organizacij

Namen projekta je strateško opolnomočenje ruandskih ženskih v nevladnih organizacijah, predvsem pa nedavno ustanovljene Ženskega centra Nyamirambo-Kigali, Ruanda (Nyamirambo Women’s Center – NWC), da bi postala samovzdržna nevladna organizacija in faktor vpliva tako v lokalni skupnosti kot tudi v širši ruandski družbi. Namen takšnega “dvojnega opolnomočenja” pa je razviti strategijo ukrepanja, ki bo hkrati okrepila kapacitete omenjene ženske skupine ter njene zmožnosti, da s svojim delovanjem doseže tudi lokalno prebivalstvo, predvsem pa marginalizirane skupine žensk in otrok (žrtve nasilja, cestni otroci (street kids), sirote genocida, muslimanske ženske, matere samohranilke, ženske okužene ali obolele za HIV/AIDS, nepismene in manj izobražene ženske itd.).

Cilji, zastavljeni s tem projektom, spodbujajo razvojne aktivnosti slovenskih NVO na območju podsaharske Afrike ter uresničujejo Razvojne cilje tisočletja Združenih narodov. Cilji, ki jih bo ta projekt dosegel, pa so sledeči:

  • Vzpostavitev neposrednih kontaktov med ruandskimi ženskimi NVO in slovensko civilno družbo ter spodbuditev slovenskih NVO, da se vključijo v razvojne projekte v Afriki
  • Povečati družbeno integracijo marginalnih skupin žensk v lokalni skupnosti Nyamirambo-Kigali
  • Zagotovitev trajnostne vzdržnosti NWC
  • Večja prepoznavnost in vpliv Ženskega centra Nyamirambo

Vodja projekta: Vlasta Jalušić
Sodelavci na projektu: Jasminka Dedić in Jasna BabićIzvedba

Projektne aktivnosti, ki so potrebne za dosego zastavljenih ciljev projekta, so:

  • Obisk predstavnic ženskih NVO iz Ruande v Sloveniji (Izjava za javnost)
  • Analiza potreb žensk v lokalni skupnosti Nyamirambo-Kigali in izdelava programa aktivnosti NWC v lokalni skupnosti
  • Pridobivanje sredstev (fundraising) za nakup avtomobila, zemljišča, hiše oziroma prostorov za NWC
  • Osveščanje in diseminacija rezultatov projekta.

Članek
Intervju

Partnerji:

Nyamirambo Women's Center (NWC), Ruanda

Financerji: