Problem ljubezni pri Avguštinu

Predavanje18. april 2018, 18:00 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Seminar za politično teorijo vljudno vabi na predavanje dr. Vlasta Jalušič na temo Problem ljubezni pri Avguštinu v okviru projekta STIK. Predavanje bo v torek, 17. aprila 2018, ob 18. uri v Akademski čitalnici Aleša Debeljaka na Fakulteti za družbene vede Kardeljeva ploščad 5, 100 Ljubljana.

Leta 1929 je v Berlinu izšla disertacija Hannah Arendt, posvečena izključno pojmu ljubezni. Kot strnjena in sistematična analiza tega pojma pri Avreliju Avguštinu je odstopala od tedanjih utečenih interpretacij Avguština kot religioznega pisca, obenem pa je avtorica v njej že pričela razvijati ključne pojme svoje filozofske in politične misli.

Predavanje bo posvečeno nekaterim poudarkom, distinkcijam in protislovjem Avguštinove analize pojma ljubezni, ki se porodi v srečanju antične in krščansko-orientalske tradicije. Arendt se pri tem osredotoči na Avguštinovo pojmovanje ljubezni kot želje (appetitus), ki se izgubi v objektu, ki ga ljubi zaradi njega samega. Po drugi strani pa izpostavi kontradikcije, ki vzniknejo z vezavo tega pojma na krščansko solipsistično samorefleksijo in zahtevo po brezkompromisni ljubezni do bližnjega. Kako vendarle razumeti to zapoved in relevantnost bližnjega za krščansko fenomenologijo, ko pa ta v resnici opusti svet? Arendt s pomočjo branja Avguštinovih idej konstruira specifičen odgovor, ki implicira njen premislek sveta, življenja in časovnosti ter vpelje pojem natalitete, ki je vtkan v njeno poznejše razumevanje pojmov politike in revolucije kot novih začetkov.

Dr. Vlasta Jalušič, poznavalka misli Hannah Arendt, sicer pa doktorica političnih ved, je zaposlena na Mirovnem inštitutu, kjer proučuje teme feminizma, spola, (ne)enakosti ter rasizma in nasilja.