Živa Humer, PhD

Researcher

If we want to change the existing inequalities between genders, gender equality must include all, women and men, by addressing different needs and specific situations of individuals.
– Živa Humer on gender equalityŽiva Humer, born 1977 in Ljubljana, graduated in 2002 at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana. Her thesis was awarded the Student’s Prešeren’s Acknowledgment. In 2004 she attained her MA at the Central European University in Budapest, Gender Studies program. The same year she continued with her PhD studies at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, and in October 2009 she defended her PhD thesis Ethics of care, gender and family: the processes of the relocation of care between public and private spheres. The central points of attention are the processes of relocation of care and care practices within family life, between genders and within private and public spheres, with a strong emphasis on childcare and domestic work.

She has been engaged in various projects at the Peace Institute since her undergraduate studies, from 1996 onward. Since then she has been involved in various national and international projects, mainly in the field of gender studies, gender equality politics and social politics.

SICRIS

Bibliography

  • Hrženjak, Majda, Humer, Živa. Družbena delitev skrbstvenega dela: preizkusni kamen socialne pravičnosti in politik enakosti spolov. V: Tašner, Veronika (ur.), Lesar, Irena (ur.), Antić, Milica G. (ur.), Hlebec, Valentina (ur.), Pušnik, Mojca (ur.). Brez spopada : kultur, spolov, generacij. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 179-191.
  • Rener, Tanja, Humer, Živa, Žakelj, Tjaša, Vezovnik, Andreja, Švab, Alenka. Novo očetovstvo v Sloveniji, (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, cop. 2008. 240 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-235-339-1. [COBISS.SI-ID 241659904]
  • Humer, Živa. Skrbstvene aktivnosti moških v družinskem življenju. Družbosl. razpr. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], dec. 2007, letn. 23, št. 56, str. 75-89. [COBISS.SI-ID 26989917]
  • Humer, Živa. Novi očetje med skrbstvenim in domačim delom. Teor. praksa, jan.-apr. 2007, letn. 44, št. 1/2, str. 159-172. [COBISS.SI-ID 26125405]
  • Humer, Živa. Europeanization and the equal opportunities policy in Slovenia. V: FÁBIÁN, Katalin (ur.). Globalization : perspectives from Central and Eastern Europe, (Contemporary studies in economic and financial analysis, 89). Amsterdam (etc.): Elsevier, 2007, str. 305-326. [COBISS.SI-ID 583021]
  • Hrženjak Majda, Humer, Živa, Kuhar, Roman. Fostering caring masculinities: Slovenian National Report. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2006.
  • Humer, Živa. Tracing the Act on equal opportunities for women and men – the case of Slovenia. V: Sevenhuijsen, Selma (ur.), Švab, Alenka (ur.). The Heart of the matter: the contribution of the ethic of care to social policy in some new EU member states. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2004, str. 123-146.
  • Humer, Živa. Care, justice and equality. An ethic of care and the Act on equal opportunities for women and men (the case of Slovenia) : M.A. Thesis. Budapest, 2004.
  • Humer, Živa, Sušnik, Mojca. Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti. Medijska preža, nov. 2004, št. 20-21, str. 47-48.

Whole bibliography (Cobiss)

Featured project

Projects

Featured publication