Novice

Konvergenca proti-migracijskega diskurza in mobilizacija strahu

Konvergenca proti-migracijskega diskurza in mobilizacija strahu

jlp.19.5.pbV reviji Journal of Language and Politics je izšel članek “Borderless fear? How right-wing populism aligns in affectively framing migration as a security threat in Austria and Slovenia”, ki ga sopodpisujejo Daniel Thiele, Mojca Pajnik, Birgit Sauer in Iztok Šori.

Raziskave o populizmu so dolgo poudarjale razlike med desničarskim populizmom v zahodni in srednje-vzhodni Evropi, nekatere novejše študije pa so pokazale, da se diskurzi zbližujejo od t. i. »begunske krize« leta 2015. Članek preučuje to dognanje z analizo populističnega komuniciranja na primeru parlamentarnih razprav o migracijah v Avstriji in Sloveniji, v obdobju 2015-2019. Rezultati pokažejo na konvergenco desničarskih populističnih diskurzov v dveh sosednjih državah: kljub nekaterim razlikam v rabi afektov strankarski akterji podobno mobilizirajo strah in migracije prikazujejo kot grožnjo varnosti in kulturi. Ugotovitve pokažejo na zaskrbljujoče zbliževanje proti-migracijskega diskurza onkraj meja in na potencialno širjenje desničarskega populističnega bloka, ki ga poenoti strah pred migracijami.

Članek je dostopen na: https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/jlp.22026.thi