Novice

Pod Črto: skrito lastništvo Mladine in politični pritiski na revijo

Pod Črto: skrito lastništvo Mladine in politični pritiski na revijo

Preiskali smo skrito lastništvo Mladine in politične pritiske na revijo ter analizirali, kako to vpliva na verodostojnost političnega tednika.

Pod črto v treh prispevkih analizira skrito lastništvo Mladine in politične pritiske na revijo ter kako to vpliva na verodostojnost političnega tednika.

“Za verodostojnost kritičnega političnega tednika in njegovega novinarstva je ključno tudi lastništvo in upoštevanje dobrih poslovnih praks, med katere ne sodi skrivanje lastništva v anonimne naložbene sklade. Bralci morajo poznati imena njihovih lastnikov in vse druge informacije, ki so pomembne za zaupanje v delo medija: morebitne politične in gospodarske povezave ter vire financiranja. Teh na Mladini že od ustanovitve naprej ne razkrivajo. Prav tako za transparentnost medijskega lastništva ni poskrbela država, saj javno dostopni podatki v medijskem razvidu že od uvedbe razvida ne pokažejo dejanske slike medijske krajine, na kar kaže tudi primer Mladine. Ministrstvo za kulturo, ki skrbi za medijski razvid, namreč ne zahteva, da se vanj vpišejo dejanski končni lastniki posameznih medijskih družb. Vse to daje resničnim lastnikom medijev možnost, da svoje lastništvo skrijejo pred javnostjo.”

PodCrto_Illustration_Vis_Mediji_Banner_698x240px_v1

Projekt o preiskavi medijskega lastništva v Sloveniji je del projekta o zaščiti nadzorne vloge civilne družbe, ki ga sofinancira NEF-Mreža evropskih fundacij v okviru iniciative Civitates. Partnerja projekta sta Mirovni inštitut in Društvo novinarjev Slovenije.