Delavnice o sovražnem govoru in migracijah

Projekt se odziva na potrebe po izobraževanju in ozaveščanju mladih, zlasti srednješolk in srednješolcev, o sovražnem govoru, ki je v zadnjem času uperjen predvsem proti migrantom in migrantkam. Kot kažejo rezultati naših preteklih in aktualnih projektov (Z (od)govorom nad sovražni govor, e-EAV, RAGE, Light-on), je sovražni govor v Sloveniji postal normalni del javnih razprav. Največji porast smo zaznali na spletu, to je v okolju, kjer so zlasti aktivni mladi, ob tem pa se nestrpnost in sovraštvo širita tudi skozi tradicionalne medije.

Srednjim šolam nudimo izvedbo delavnic, ki tematizirajo sovražni govor in migracije. V prvem delu delavnice dijaki in dijakinje analizirajo konkretne primere sovražnega govora, premišljajo o njegovih učinkih in možnih odzivih nanj. V drugem delu poteka diskusija z gostom oz. gostjo, ki ima migrantsko ozadje. Dijaki in dijakinje spoznavajo migrantsko pot konkretne osebe, se soočajo z vzroki in posledicami migracij, spoznavajo medkulturne razlike in stereotipe ter reflektirajo pomen medkulturnega dialoga pri gradnji strpne in solidarne družbe. Ključni cilj delavnic je večja usposobljenost dijakinj in dijakov za prepoznavanje sovražnega govora ter njegovo umeščanje v širše kontekste migracij, človekovih pravic in medkulturnega dialoga.Financerji:

Urad vlade RS za komuniciranje___logo