eMORE: Spremljanje in poročanje o sovražnem govoru v Evropi

Emore_Logo03_PosProjekt prispeva k povečevanju znanja in kompetenc Mirovnega inštituta na področju sovražnega govora, predvsem pa bo preko mreženja MI z različnimi deležniki na tem področju v tujini obogatil pozicijo MI kot enega ključnih akterjev na tem področju v Sloveniji. Na splošni ravni prispeva neposredno k ideji prizadevanja za odprto, mislečo in politično dejavno skupnost, temelječo na načelu enakosti. Delo na projektu tudi spodbuja vključevanje v koalicije, mreženje in povezovanje s ključnimi deležniki na tem področju v Sloveniji in v Evropi ter tako prispeva h krepitvi trajnostnega razvoja MI.

Projekt eMORE podpira potrebo po razvoju/izboljšanju učinkovitih mehanizmov spremljanja in poročanja o online sovražnem govoru in zločinih iz sovraštva, še posebej pa poudarja povezovanje med orodji za spremljanje in poročanje v skupni inovativni modela znanja. Projekt je transnacionalen in se osredotoča na široko opredelitev zločinov iz sovraštva, ki vključujejo sovraštvo na podlagi spola in kazniva dejanja na podlagi rase, vere, spolne usmerjenosti in invalidnosti. Migracije so obravnavane kot intersekcionalno vprašanje. Glede na relevantnost so upoštevane tudi druge oblike nestrpnosti.

Znanje je ključni dejavnik za učinkovito naslavljanje kriminala s strani več različnih akterjev, zato je ključna sinergija med spremljanjem in poročanjem ter razvijanje daljnosežnega okvira, ki temelji na znanju. Splošni cilj projekta je prispevati k razvoju, testiranju in prenosu modela znanja o online sovražnem govoru in offline zločinih iz sovraštva, ki bo temeljil na naprednem krožnem skupnem sistemu spremljanja in poročanja; poznavanje online in offline trendov, kar bo omogočilo primerjalno analizo na nacionalni in EU ravni; ter podpora usklajenemu delovanju proti sovražnim dejanjem na nacionalni in EU ravni. Model vsebuje štiri glavne elemente:

1. Poglobljeno in najnovejše znanje;
2. Multidisciplinaren / inovativen tehnološki pristop;
3. Sodelovanje med pristojnimi vladnimi in nevladnimi deležniki;
4. Prepoznavnost in vključenost žrtev/prič in državljank_ov.

Vljudno vabljeni, da si vzamete nekaj minut časa za izpolnitev spletne ankete o sovražnem govoru.


Partnerji:

 • RISSC- CENTRO RICERCHE E STUDI SU SICUREZZA E CRIMINALITÀ (Raziskovalni center za varnost in kriminal), Italija (koordiantor projekta)
 • CEJI – A Jewish Contribution to an Inclusive Europe, Belgija;
 • CLR – Centre for Legal Resources, Romunija;
 • College for Public Administration and Administration for Justice – Police Department, Nemčija;
 • IDOS Research Centre, Italija;
 • Associação ILGA Portugal, Portugalska;
 • LAND, Italija;
 • KISA – Action for Equality, Support, Antiracism, Ciper;
 • MPG – Migration Policy Group, Belgija;
 • North West Migrants Forum, Severna Irska, Združeno kraljestvo;
 • Peace Institute, Slovenija;
 • SOS Malta, Malta.

Financerji:

Evropska komisija (JUST/2014/RRAC/AG/HATE/6743)