Moč alternativnih medijev: Izkušnje iz Jugovzhodne Evrope

Kralji ulice so prvi časopis v Sloveniji o brezdomstvu in podobnih temah. Z oblikovanjem časopisa Kralji ulice Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice poučuje brezdomce in druge skupine izključenih ljudi, kako imeti boljši dostop do družbenih virov, družbene integracije, kako razviti nove oblike solidarnosti med brezdomci in s širšo skupnostjo. Poleg tega Kralji ulice nudijo strokovno, kulturno in umetniško refleksijo o vprašanjih brezdomstva in z njim povezanih tem, vzpostavljajo odprt dialog z javnostjo in spodbuja promocijo solidarnosti. Ta projekt je bil namenjen izmenjavi znanja z drugimi organizacijami, ki delujejo na področju alternativnih medijev. Usmerjen je bil predvsem k razpravi o različnih družbenih temah, skozi katere bi se okrepilo povezovanje in delovanje med ustvarjalci alternativnih medijev. Ta pobuda je združila različne alternativne medijske projekte iz Slovenije, Hrvaške in Srbije, ki so si izmenjali izkušnje, razpravljali o težavah in prihodnjih obetih, kot tudi okrepili svoje vloge kot medijski producenti in prodajalci.

Program simpozijaPartnerji:

  • Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, Ljubljana
  • SMart Kolektiv, Beograd
  • Ulični suputnik, Zagreb

Financerji:

  • East East Beyond Borders Program (Open Society Foundations)
  • Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice